Bestuur en reglement

Het bestuur van vzw New Tipo

  • Voorzitter: Guido Pauwels
  • Penningmeester: Maria Adriaenssens
  • Secretaris: Nadine Geysels
  • Bestuurslid: Kiki Boutmans
  • Bestuurder: Hilde Jacobs

Statuten

Onze vereniging heeft tot doel, de liefhebbers van sport en sportbeoefenaars tot elkaar te brengen en de sportbeoefening te bevorderen.

DOWNLOAD VOLLEDIG DOCUMENT